МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Б.Баттөмөр

Их Сургууль:

ОХУ Москва хот нийгэм-улс төрийн дээд сургууль, эдийн засагч улс төр судлаач

Улс төрийн Нам:

МАН

Цол хэргэм:

Алтан гадас одон

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл