МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Б.Бат-эрдэнэ

ЕБС:

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын 10 жилийн дунд сургууль

Их Сургууль:

Цэргийн дээд сургууль Хуульч мэргэжлээр тус тус төгссөн

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл