МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Б.Жавхлан

ЕБС:

Дархан хотын 17 дугаар дунд сургууль

Их Сургууль:

Монгол улсын их сургууль, Эдийн засгийн сургууль, банкны эдийн засагч, АНУ, Калифорнийн их сургуулийн Риверсайдын хэлний сургууль, АНУ, Индианагийн их сургууль

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл