МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Б.Дэлгэрсайхан

ЕБС:

Дорноговь аймгийн 1-р арван жилийн дунд сургууль

Их Сургууль:

НАХЯ-ны дэргэдэх Цэргийн дээд сургууль /одоогийн хууль сахиулах их сургууль/ хуульч

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл