МАН

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

Б.Энх-Амгалан

ЕБС:

1989 онд Алтай хотын 10 жилийн 2-р дунд сургууль

Их Сургууль:

1991 онд ЗХУ-ын Улсыг аюулаас хамгаалах хорооны академи 1995 онд МУИС-ийн Олон улсын харилцааны дээд сургууль, гадаад албаны ажилтан мэргэжлээр тус тус төгссөн.

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл