Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Б.Пүрэвдорж

Их Сургууль:

1994 онд Монгол улсын их сургуулийн Олон улсын харилцааны дээд сургууль, англи хэлний багш, орчуулагч

Улс төрийн Нам:

АН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл