МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Г.Тэмүүлэн

Их Сургууль:

2003 онд АНУ, American university сургууль, олон улсын харилцааны бакалавр 2005 онд АНУ American university сургуулийг Олон улсын удирдлагын магистр

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл