Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Д.Мурат

Их Сургууль:

Казахстан улсын Павлодар хотын Техникийн их сургууль, Улс төр менежментийн академи

Улс төрийн Нам:

АН

Яс Үндэс:

Казах

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл