Д.Түмэн-өлзий

Улс төрийн Нам:

Зөв хүн-Электорат эвсэл

Mэдээ Мэдээлэл