МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Ж.Бат-эрдэнэ

ЕБС:

Нийслэлийн 75 дугаар дунд сургууль

Их Сургууль:

ОХУ, Эрхүү хотын Политехникийн дээд сургууль, Монгол улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль, эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл