МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны дарга

Ж.Ганбаатар

ЕБС:

Налайх хотын 10 жилийн дунд сургууль

Их Сургууль:

Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль, эдийн засагч, Монгол улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль, хуульч мэргэжлээр тус тус төгссөн.

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл