МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Ж.Мөнхбат

ЕБС:

Архангай аймгийн 10 жилийн “Авьяас хөгжүүлэх тусгай сургалттай” цогцолбор сургууль

Их Сургууль:

Монгол улсын их сургуулийг улс төр, судлаач мэргэжлээр төгссөн.

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл