МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Ж.Эрдэнэбат

ЕБС:

1991 онд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 10 жилийн дунд сургууль

Их Сургууль:

1995 онд Худалдаа, үйлдвэрлэлийн дээд сургууль Эдийн засагч мэргэжлээр 1998 онд Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 2004 онд Удирдлагын академи 2005 онд Хөдөө аж ахуйн их сургууль тус тус төгссөн.

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл