Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Л.Болд

ЕБС:

Нийслэлийн 23-р дунд сургуулийг төгссөн

Их Сургууль:

ХБНГУ-ын Бернаугийн Yйлдвэрчний Эвлэлийн Хөдөлмөрийн дээд сургууль төгссөн

Улс төрийн Нам:

Шинэ Нам

Яс Үндэс:

Халх

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл