МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Л.Оюун-эрдэнэ

Их Сургууль:

Бэрс дээд сургууль, сэтгүүлч 2008 онд Монгол улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль, эрх зүйч 2008 онд Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Нийгмийн ухааны сургууль, боловсрол судлалын магистр 2011 онд Монгол улсын их сургуулийн Улс төр, нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль, улс төр судлаач 2015 онд АНУ, Харвардын Их сургуулийн Төрийн удирдлагын сургууль, магистр

Улс төрийн Нам:

МАН

Яс Үндэс:

халх

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл