МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Л.Элдэв-Очир

ЕБС:

1981 онд Нийслэлийн 41 дүгээр дунд сургууль

Их Сургууль:

1986 онд Политехникийн дээд сургууль, цахилгааны инженер

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл