МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Л.Мөнхбаатар

ЕБС:

Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын 10 жилийн сургууль

Их Сургууль:

Монгол Улсын их сургууль Хууль зүйн дээд сургууль, эрх зүйч, Отгонтэнгэр их сургууль, хууль зүйн ухааны магистр, Монгол улсын их сургуулийн Төгсөлтийн дараахь сургууль, Хууль зүйн ухааны докторант

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл