МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Н.Цэрэнбат

ЕБС:

1996 онд Увс аймаг Улаангом 2-р 10 жилийн сургууль

Их Сургууль:

2000 онд Техникийн их сургууль, Компьютер техник менежментийн сургууль, санхүүгийн менежмент бакалавр 2001 онд Техникийн их сургууль, Компьютер техник менежментийн сургууль, магистр

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл