Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

О.Баасанхүү

ЕБС:

Нийслэлийн 10 жилийн 42 дугаар дунд сургууль

Их Сургууль:

Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль тус тус төгссөн.

Улс төрийн Нам:

МАХН

Mэдээ Мэдээлэл