МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

О.Содбилэг

Их Сургууль:

1998 онд Айглон коллеж, 2002 онд Жоржтауны их сургуулийг олон улсын эдийн засагч мэргэжлээр тус тус төгссөн

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл