МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны дарга

С.Бямбацогт

ЕБС:

Ховд аймгийн Жаргалант сумын 2-р 10 жилийн сургууль

Их Сургууль:

Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль Эдийн засагч, Нидерланд Улсын Маастрихтын Их сургууль Эдийн засагч, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн.

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл