МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

С.Чинзориг

Их Сургууль:

1986 онд Монгол улсын их сургуулийг төлөвлөгч эдийн засагч мэргэжлээр

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл