МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

С.Батболд

Төрсөн:

Улаанбаатар хот

ЕБС:

Нийслэлийн 14 дүгээр дунд сургууль

Их Сургууль:

ЗХУ-ын ОУХДС Олон улсын эдийн засагч, Лондон хотын Бизнесийн удирдлагын их сургууль, ОХУ-ын Дипломатын академи Дипломатч мэргэжлээр тус тус төгссөн

Улс төрийн Нам:

МАН

Яс Үндэс:

Халх

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл