МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Х.Нямбаатар

ЕБС:

1996 онд 48 дугаар дунд сургууль

Их Сургууль:

2000 онд Орхон их сургууль, эрх зүйч /Бакалавр/ 2002 онд Орхон их сургууль, Боловсрол судлалын магистр 2008 онд Цагдаагийн академи, /Хууль сахиулахын Их сургууль/ Хууль зүйн ухааны магистр 2012 онд Удирдлагын Академи, Төрийн удирдлагын докторант 2017 онд Хууль сахиулахын Их сургууль, Хууль зүйн ухааны докторант

Улс төрийн Нам:

МАН

Яс Үндэс:

халх

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл