МАН

Улсын Их Хурлын гишүүн

Ц.Мөнх-Оргил

ЕБС:

1982 онд Нийслэлийн 23 дугаар дунд сургууль

Их Сургууль:

1988 онд ЗХУ, Москва хот Олон улсын харлицааны дээд сургууль, олон улсын хуульч АНУ, Харвардын их сургууль, хуулийн магистр

Улс төрийн Нам:

МАН

Яс Үндэс:

халх

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл