МАН

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Ц.Даваасүрэн

ЕБС:

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын 10 жилийн 1 дүгээр дунд сургууль

Их Сургууль:

ЗХУ-ын Харьков хотын Политехникийн дээд сургууль, Төрийн захиргаа, удирдлагын хөгжлийн институт Бизнесийн удирдлагийн менежер мэргэжлээр, Япон улсын Сайтомогийн их сургууль Эдийн засагч мэргэжлээр тус тус төгссөн.

Улс төрийн Нам:

МАН

Ажилласан байдал

Mэдээ Мэдээлэл