• Тойрог: 1
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 2
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 3
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 4
 • Мандатын тоо: 2
 • Тойрог: 5
 • Мандатын тоо: 2
 • Тойрог: 6
 • Мандатын тоо: 2
 • Тойрог: 7
 • Мандатын тоо: 2
 • Тойрог: 9
 • Мандатын тоо: 2
 • Тойрог: 10
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 11
 • Мандатын тоо: 2
 • Тойрог: 12
 • Мандатын тоо: 2
 • Тойрог: 13
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 14
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 15
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 16
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 17
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 18
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 19
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 20
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 21
 • Мандатын тоо: 2
 • Сонгогчдын тоо: 123
 • Тойрог: 23
 • Мандатын тоо: 2
 • Тойрог: 23
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 24
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 25
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 26
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 27
 • Мандатын тоо: 2
 • Тойрог: 28
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 29
 • Мандатын тоо: 3
 • Тойрог: 8-р тойрог
 • Мандатын тоо: 2

НЭР ДЭВШИГЧИД

шинэ Мэдээ

ТА АЛЬ НАМД САНАЛАА ӨГӨХ ВЭ?